Velkommen til Den alternative planprosessen 1.0!

Besvar spørsmål på en digital reise gjennom Oslo for å gjennomføre Den Alternative Planprosessen innen tidsfristen. Velg en avatar til å representere deg og klikk på start når du er klar.

Laster inn